Τάνια

Χατζηπαναγιωτίδου

 

Χειρουργός Οδοντίατρος

Πτυχ.Παν/μίου Αθηνών

 

 

 

Γρ.Λαμπάκη 16

Γλυφάδα

Εμπορικό κέντρο

'Πρεμιέρα' 1ος όροφος

τηλ. 210-8944338

Θήκες (στεφάνες) πορσελάνης

Σε περιπτώσεις μεγάλης φθοράς της οδοντικής ουσίας ή εκτεταμένων 

αλλοιώσεων,η αποκατάσταση των δοντιών με θήκες (στεφάνες) πορσελά-

νης μπορεί να είναι η ενδεδειγμένη λύση.

 

Η όλη διαδικασία είναι εύκολη και ανώδυνη, ενώ το πέρας της έρχεται με-

τά από λίγες μόνο συναντήσεις.

UA-40969223-1