Εμφυτεύματα δοντιών εικόνες πριν και μετά

Εμφυτεύματα δοντιών από το Α έως το Ω.

1. Τι είναι τα εμφυτεύματα δοντιών;

Τα εμφυτεύματα δοντιών είναι «βίδες»τιτανίου που τοποθετούνται στο οστό της γνάθου προκειμένου να αποκαταστήσουν μία οδοντική απώλεια. Στην πραγματικότητα το εμφύτευμα αποκαθιστά την ρίζα του χαμένου δοντιού. Εντός του εμφυτεύματος θα βιδωθεί στο τέλος μία θήκη (στεφάνη) πορσελάνης, που μοιάζει σε σχήμα και χρώμα με το απωλεσθέν δόντι. Έτσι ο ασθενής με την τεχνική αυτή απολαμβάνει τέλεια αισθητική και λειτουργικότητα του στόματος του.

2. Πότε κάποιος χρειάζεται εμφυτεύματα;

Μετά την απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών στο στόμα διενεργούνται τροποποιήσεις που δοκιμάζουν την ισορροπία του. Εκτός από την μείωση στην ικανότητα μάθησης, ομιλίας και αισθητικής, στο στόμα σταδιακά συμβαίνουν αλλαγές που προσπαθούν να κλείσουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Έτσι τα διπλανά από την απώλεια δόντια αρχίζουν να κλείνουν προς το κενό,ενώ το αντίστοιχο δόντι στην άλλη γνάθο κατεβαίνει προς το κενό. Πολλές φορές οι αλλαγές αυτές που γίνονται είναι ανεπανόρθωτες και επηρεάζουν την βιωσιμότητα και των παρακείμενων δοντιών. Είναι λοιπόν φρόνιμο και επιστημονικά απαραίτητο να καλύπτουμε τα κενά που δημιουργούνται μετά από εξαγωγές δοντιών. Ο πιο συντηρητικός τρόπος που μπορεί να συμβεί αυτό είναι με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

3. Χρειάζομαι εμφυτεύματα δοντιών. Που απευθύνομαι;

Μετά την απώλεια δοντιών, ο ειδικός οδοντίατρος που πρέπει να αναλάβει την θεραπεία του στόματος με εμφυτεύματα είναι ο Εμφύτευματολόγος. Στην ειδικότητα της Εμφυτευματολογίας περιλαμβάνεται τόσο η τοποθέτηση του εμφυτεύματος (χειρουργικό κομμάτι) όσο και η τοποθέτηση της θήκης πορσελάνης πάνω σε αυτό (προσθετικό κομμάτι). Στο ιατρείο μας αναλαμβάνουμε συνολικά την θεραπεία του ασθενούς από την αρχή έως το τέλος, όσο και την μετέπειτα παρακολούθηση του τα επόμενα χρόνια.

4. Ποια είναι η διαδικασία (αναλυτικά) που ακολουθείται στο ιατρείο μας;

Πρώτα γίνεται ένα ραντεβού αρχικής διάγνωσης. Μετά από την κλινική εξέταση του στόματος ακολουθεί συζήτηση με τον ασθενή. Εκεί ενημερωνόμαστε για το οδοντιατρικό και ιατρικό του ιστορικό, όσο και για τις προσωπικές του προσδοκίες από τη θεραπεία του στόματος του. Αν με βάση την κλινική εξέταση και το ιστορικό κρίνουμε ότι ένας ασθενής είναι καλός υποψήφιος για τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ακολουθεί ειδική ακτινογραφία των γνάθων. Είναι η οδοντιατρική αξονική (dental scan) στην οποία φαίνεται με μεγάλη ακρίβεια το μέγεθος του οστού της γνάθου στα σημεία που μας ενδιαφέρουν, καθώς και η ποιότητά του. Η ακτινογραφία αυτή είναι πολύ εύκολη για τον ασθενή, ο οποίος κάθεται σε μία καρέκλα και το στέλεχος του αξονικού περιστρέφεται γύρω του για πολύ λίγο. Έχοντας πια το αποτέλεσμα της αξονικής τα χέρια μας μπορούμε να κάνουμε ένα πλήρες σχέδιο θεραπείας. Αποφασίζουμε τι εμφυτεύματα θα χρησιμοποιήσουμε και σε ποια σημεία και αναλύουμε στον ασθενή το είδος της προσθετικής εργασίας και το πόσα δόντια (πορσελάνες) θα περιλαμβάνει (όταν η απώλεια αφορά περισσότερα δόντια). Ορίζουμε την ημέρα του χειρουργείου και δίδεται αντιβίωση την οποία ο ασθενής ξεκινάει συνήθως μια ημέρα πριν. Όταν το σχέδιο θεραπείας περιλαμβάνει εξαγωγή δοντιών, αυτές συνήθως γίνονται την ίδια ημέρα με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Πολλές φορές διατηρούνται δόντια τα οποία σε δεύτερο χρόνο θα εξαχθούν, προκειμένου να συγκρατούν προσωρινές αποκατάστασης (συνήθως γεφυρών) μέχρι την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων μετά από τρεις με τέσσερις μήνες ανάλογα με το περιστατικό. Η τοποθέτηση κάθε εμφυτεύματος γίνεται σε 15 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ο ασθενής φεύγει από το ιατρείο με προσωρινά δόντια. Τα μόνιμα δόντια τοποθετούνται στο στόμα είτε σε μία εβδομάδα από το χειρουργείο (άμεση φόρτιση) είτε μετά την οστεοενσωμάτωση,τρεις με τέσσερις μήνες μετά (μεθύστερη φόρτιση) ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ασθενούς.

5. Πόσα εμφυτεύματα χρειάζονται;

Στην απώλεια ενός ή δύο στη σειρά δοντιών χρειάζονται ισόποσα εμφυτεύματα. Στην απώλεια τριών ή τεσσάρων στη σειρά δοντιών, τα εμφυτεύματα που χρειάζονται είναι συνήθως πάλι δύο (καθώς τοποθετείται γέφυρα στην περιοχή με τρία ή τέσσερα δόντια και δύο στηρίγματα).Για την αποκατάσταση μιας ολόκληρης γνάθου με ακίνητη γέφυρα δοντιών,συνήθως χρειάζονται έξι με οκτώ εμφυτεύματα. Πάντοτε βέβαια το πλάνο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την ποιότητα και ποσότητα του οστού κάθε περιοχής και το μέγεθος των εμφυτευμάτων που θα μας επιτρέψει αυτό να τοποθετήσουμε.

6. Θα είναι ωραίο το χαμόγελο μου μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων;

Το δεύτερο κομμάτι της αποκατάστασης με εμφυτεύματα είναι το προσθετικό, δηλαδή τοποθέτηση των θηκών(στεφάνες). Η διαδικασία αυτή είναι ακριβώς η ίδια όπως και στην περίπτωση τοποθέτησης θήκης πάνω σε φυσικό δόντι. Έτσι στην περίπτωση απώλειας ενός δοντιού φροντίζουμε ώστε η θήκη του εμφυτεύματος να ταιριάζει απόλυτα σε σχήμα και χρώμα με τα διπλανά δόντια,ώστε το αποτέλεσμα να είναι απόλυτα φυσικό. Στην περίπτωση απώλειας πολλών ή και όλων των δοντιών της γνάθου, επιλέγουμε από την αρχή το σχήμα και το χρώμα των πορσελανών που θα τοποθετήσουμε, ώστε το χαμόγελο του ασθενούς να γίνει πραγματικά εκθαμβωτικό. Πολλοί ασθενείς μας εξομολογούνται μετά το τέλος της θεραπείας τους,πως ποτέ δε θυμούνται τον εαυτό τους με τόσο ωραίο χαμόγελο!

7. Θα μασάω καλά;

Η σωστή μάθηση είναι ένας από τους βασικότερους στόχους της θεραπείας με εμφυτεύματα. Τόσο ο σχεδιασμός της θέσης τοποθέτηση των εμφυτευμάτων όσο και αργότερα το είδος των θηκών που θα τοποθετηθούν από επάνω, είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν την απόλυτη συμφωνία μεταξύ των δύο γνάθων και κατεπέκταση την αρμονική και απρόσκοπτη μάσηση του ασθενούς.

8. Τι πρέπει να προσέξω ώστε η αποκατάσταση του στόματος με εμφυτεύματα να διαρκέσει πολλά χρόνια;

Η φροντίδα των εμφυτευμάτων δεν διαφέρει από εκείνη των φυσικών δοντιών. Είναι σαφές ότι μετά την αποκατάσταση με εμφυτεύματα ο ασθενής θα πρέπει να βουρτσίζει αποτελεσματικά τα δόντια του. Ο αποτελεσματικός τρόπος βουρτσίσματος διδάσκεται στο ιατρείο μας, στο τέλος κάθε θεραπείας, και ελέγχεται στις επανεξετάσεις του ασθενούς, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια υπολειπόμενης φροντίδας. Έχοντας λοιπόν εξασφαλίσει το σωστό καθημερινό καθαρισμό των εμφυτευμάτων αποφεύγουμε την περιεμφυτευματίτιδα ,κάτι ανάλογο με την περιοδοντίτιδα στα φυσικά δόντια. Δηλαδή την φλεγμονή των ούλων γύρω από τα εμφυτεύματα, κάτι που ενέχει τον κίνδυνο απώλειας κόκκαλου στήριξης. Ο άλλος παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην μακροβιότητα των εμφυτευμάτων είναι οι δυνάμεις που εξασκούνται πάνω τους. Έτσι στην περίπτωση ύπαρξης παραλειτουργίας του στόματος, όπως όταν σφίγγουμε το βράδυ στον ύπνο μας (βρυγμός) οι δυνάμεις που εξασκούνται πάνω στα εμφυτεύματα είναι τεράστιες και ικανές να απορροφήσουν κόκκαλο. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι τέτοιο στο στόμα,που συμβαίνει απόλυτα ακούσια και συνήθως δεν αντιλαμβανόμαστε, τότε ο ασθενής φοράει ένα ειδικό μασελάκι βρυγμού στην άνω γνάθο, κάθε φορά που κοιμάται, και έτσι δεν μπορεί να σφίξει και να ταλαιπωρήσει τα εμφυτεύματά του. Αποτρέπεται με αυτόν τον τρόπο η όποια απώλεια θα μπορούσε να επέλθει. Βρυγμός και περιεμφυτευματίτιδα είναι οι δύο παράγοντες κινδύνου,τους οποίους φροντίζουμε να έχουμε απόλυτα ελέγξει, ώστε να έχει μακροβιότητα η αποκατάσταση μας.

9. Την ίδια μέρα δόντια στα εμφυτεύματα ή μετά από κάποιους μήνες (διαφορές);

Η προσθετική αποκατάσταση πάνω στα εμφυτεύματα (θήκες) μπορεί να γίνει είτε αμέσως μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (άμεση φόρτιση), είτε μετά από κάποιους μήνες (μεθύστερη φόρτιση). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη περίπτωση είναι κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων η δύναμη που χρειάζεται για να βιδωθούν στο οστό να είναι μεγαλύτερη των 35 Ν. Δηλαδή κοινώς το οστό να είναι αρκετά σκληρό. Αξίζει αρχικά να υπενθυμίσουμε την διεργασία που γίνεται στο οστό μετά την εμφύτευση. Το εμφύτευμα είναι μία βίδα τιτανίου που βιδώνεται στο κόκκαλο της γνάθου. Μετά την τοποθέτησή του, και για τους επόμενους μήνες, συντελείται μία διεργασία που ονομάζεται οστεοενσωμάτωση. Κατά αυτήν δημιουργεί ο οργανισμός καινούργιο κόκκαλο στην περιοχή,το οποίο εισχωρεί στις σπείρες του εμφυτεύματος και το κάνει ένα με το υπόλοιπο οστό.Έτσι το εμφύτευμα γίνεται ακλόνητο. Στην περίπτωση λοιπόν τις μεθύστερης φόρτισης εκμεταλλευόμαστε το ακλόνητο των εμφυτευμάτων και στηρίζουμε πάνω τους την προσθετική αποκατάσταση (θήκες) με μεγάλη ασφάλεια. Στην περίπτωση της άμεσης φόρτισης στηριζόμαστε μόνο στην αρχική σταθερότητα των εμφυτευμάτων και έτσι υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος κίνδυνος απώλειας είτε του εμφυτεύματος είτε κόκκαλου γύρω από αυτό. Η άμεση φόρτιση χρησιμοποιείται στην εμφυτευματολογία με την γνώση αυτού του κινδύνου,μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής επιθυμεί άμεση αποκατάσταση του στόματος, χωρίς να προηγηθεί η περίοδος με προσωρινές αποκαταστάσεις που δε στηρίζονται σε εμφυτεύματα. Σαφώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η μεθύστερη φόρτιση είναι η μέθοδος με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

10. Θα πονέσω;

Πολλοί ασθενείς μας ανησυχούν μήπως η όλη διαδικασία είναι επώδυνη. Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται με απλή τοπική αναισθησία, πριν από την οποία βάζουμε στα ούλα λίγο τζελ ξυλοκαΐνης ώστε σχεδόν να μην νιώσει ούτε το τσίμπημα. Μετά την δράση του τοπικού αναισθητικού ο ασθενής δε νιώθει απολύτως τίποτα. Στο τέλος της διαδικασίας, που κρατάει μόλις 15 λεπτά για κάθε εμφύτευμα, δίνουμε ένα απλό αναλγητικό (depon)ώστε όταν παρέλθει η δράση της αναισθησίας η ενόχληση να είναι μικρή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλους τους ασθενείς μας η όποια ενόχληση μετά το τέλος της διαδικασίας,κρατάει μόνο τέσσερις με 5 ώρες και μετά κανένας ασθενής δε χρειάζεται παυσίπονο. Συνήθως για την ενόχληση αυτών των ωρών το ήπιο παυσίπονο που έχουμε δώσει στο ιατρείο είναι υπεραρκετό. Την επόμενη μέρα κανένας ασθενής δε νιώθει πόνο.

11. Πόσο ακριβά είναι τα εμφυτεύματα;

Το κόστος ενός μονού εμφυτεύματος μαζί με τη θήκη του είναι σχεδόν το ίδιο με την γέφυρα που θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην ίδια περιοχή για να καλύψει το κενό. Όταν τα εμφυτεύματα είναι περισσότερα για να καλύψουν όλη την γνάθο ,το ποσό δεν μεγαλώνει αναλογικά, γιατί τα ραντεβού για τον γιατρό είναι τα ίδια,τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην προσθετική αποκατάσταση. Γενικά θα λέγαμε ότι το χρηματικό ποσό που διαθέτει ο ασθενής για εμφυτεύματα είναι σίγουρα δυσανάλογα μικρό σε σχέση με την ποιότητα ζωής που του προσφέρουν.

12. Υπάρχουν διάφορων ειδών εμφυτεύματα και ποια είναι;

Υπάρχουν περίπου 900 μάρκες εμφυτευμάτων στην οδοντιατρική αγορά. Απ’ αυτές μόλις 10 με 15 περίπου κάνουν την έρευνα σε επιστημονικό επίπεδο για την εξέλιξη των εμφυτευμάτων. Όλα βεβαίως τα εμφυτεύματα που κυκλοφορούν έχουν ISO και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε εμφυτεύματα αποκλειστικά και μόνο παγκόσμιων ερευνητικών κολοσσών με τεράστια βιβλιογραφία πάνω στα κλινικά τους περιστατικά.

13. Γέφυρα η εμφύτευμα; Οδοντοστοιχία η εμφυτεύματα;

Το μεγάλο πλεονέκτημα των εμφυτευμάτων είναι η συντηρητικότητα τους, δηλαδή χάνω ένα δόντι και τοποθετώ στη θέση του ένα άλλο, χωρίς να ενοχλήσω τα διπλανά δόντια ή τους ιστούς. Στην περίπτωση της γέφυρας τα διπλανά δόντια τροχίζονται ώστε να την υποδεχτούν και έτσι η μέθοδος αυτή είναι παρεμβατική. Βεβαίως οι γέφυρες πορσελάνης έχουν λειτουργήσει για πάρα πολλά χρόνια στην οδοντιατρική και όταν ο τρόπος προετοιμασίας των δοντιών γίνει σωστά μπορεί να λειτουργήσουν πολύ καλά μέσα στόμα για πολλά χρόνια. Σαφώς όμως, όπου υπάρχει η δυνατότητα, επιλέγουμε το εμφύτευμα ως πιο συντηρητική λύση. Στην περίπτωση απώλειας όλων των δοντιών της γνάθου, εναλλακτική των εμφυτευμάτων είναι η ολική οδοντοστοιχία. Το μόνο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το μικρό οικονομικό της κόστος. Ως λύση πρόκειται για μία κινητή αποκατάσταση η οποία σαφώς απέχει χιλιόμετρα λειτουργικά ,από την ακίνητη αποκατάσταση που προσφέρουν τα εμφυτεύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν ότι φορώντας μία ολική οδοντοστοιχία το κόκκαλο της γνάθο απορροφάται σε μικρό χρονικό διάστημα και έτσι συνήθως ο γιατρός Χρησιμοποιεί άλλες τεχνικές προκειμένου να βρει το κόκκαλο που χρειάζεται για εμφυτεύματα (πιο χρονοβόρο και κοστοβόρο). Έτσι αν βρισκόμαστε στην χρονική περίοδο που πρέπει να γίνουν οι εξαγωγές,καλό είναι ο ασθενής αν έχει τη δυνατότητα, να επιλέξει αμέσως την λύση των εμφυτευμάτων και όχι να τη θεωρήσει μία λύση που θα ακολουθήσει ενδεχομένως αργότερα.

14. Είμαι πολύ νέος. Μπορώ να βάλω εμφύτευμα;

Εμφυτεύματα προτιμάμε να βάζουμε σε ασθενείς μεγαλύτερους των 28 με 30 ετών. Ο λόγος είναι ότι τα δόντια στο στόμα συνεχώς αλλάζουν θέση σε σχέση με το κόκκαλο της γνάθου και τα ούλα. Έτσι αν τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα, αυτό δεν αλλάζει θέση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανισορροπία μεταξύ αυτού και των υπολοίπων δοντιών στο στόμα. Οι μεγαλύτερες αλλαγές στη θέση των δοντιών σαφώς λαμβάνουν θέση σε μικρότερες ηλικίες. Έτσι το 28 με 30 έτη είναι μια ηλικία που θα λέγαμε πως οι μεγαλύτερες αλλαγές έχουν επέλθει και έτσι προχωράμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, ιδιαίτερα στην μπροστινή αισθητική ζώνη.

15. Είμαι πολύ μεγάλος σε ηλικία. Μπορώ να βάλω εμφύτευμα;

Δεν υπάρχει κανένα όριο προς τα πάνω στην ηλικία των ατόμων που θέλουν να βάλω εμφυτεύματα. Ο μόνος περιορισμός είναι η φυσική κατάσταση και υγεία του ατόμου. Αν η γενική του υγεία το επιτρέπει, τότε προχωράμε χωρίς κανένα δισταγμό. Έχουμε πολλές φορές τοποθετήσει εμφυτεύματα σε ασθενείς άνω των 85 ετών με μεγάλη επιτυχία.

16. Είμαι διαβητικός ή έχω οστεοπόρωση. Μπορώ να βάλω εμφυτεύματα;

Ο διαβήτης παίζει τεράστιο ρόλο στην υγεία του στόματος. Όπως μπορεί να επηρεάσει τα φυσικά δόντια στο στόμα, έτσι μπορεί να επηρεάσει και τα εμφυτεύματα. Για το λόγο αυτό ο διαβήτης πρέπει να είναι ρυθμισμένος, εντός φυσιολογικών ορίων και τιμών, ώστε να μπορούμε με ασφάλεια να προχωρήσουμε σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Μια γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 6,5 (και συνήθως κοντά στο 6) Μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην θεραπεία με εμφυτεύματα. Στην περίπτωση της οστεοπόρωσης μας ενδιαφέρουν τα φάρμακα που πιθανώς παίρνει κάποιος ασθενής και το χρονικό διάστημα που τα παίρνει. Η χρήση αυτών των φαρμάκων εγκυμονεί κινδύνους για οστεονέκρωση των γνάθων, στην περίπτωση κάποιας έντονης οδοντιατρικής εργασίας. Έτσι σε συνεννόηση με το γιατρό του ασθενούς, μπορεί να χρειαστεί διακοπή των φαρμάκων αυτόν για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε με μεγαλύτερη ασφάλεια να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

17. Δεν έχω κόκκαλο για εμφυτεύματα. Τι κάνω;

Σε μικρές ελλείψεις οστού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με μεγάλη επιτυχία, η μέθοδος οστεοσυμπύκνωσης, με ειδικά τρυπανάκια που κινούνται αντίστροφα και χρησιμοποιώντας το ίδιο μας το κόκκαλο παχαίνουν ή ψηλώνουν την περιοχή που πρόκειται να γίνει η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σε μεγάλες ελλείψεις οστού , όπου το εναπομείναν κόκκαλο είναι ελάχιστο ,ο μόνος τρόπος για να το ξαναφτιάξω είναι η τοποθέτηση μοσχευμάτων στην περιοχή. Η διαδικασία είναι απλή και συνήθως χρειάζονται λίγοι μήνες (3-4)ώστε να μπορεί η περιοχή να υποδεχτεί εμφύτευμα.

18. Σφίγγω το βράδυ τα δόντια μου. Μπορώ να βάλω εμφύτευμα;

Ο βρυγμός, όπως λέγεται επιστημονικά το σφίξιμο των δοντιών, είναι πολύ επικίνδυνος, τόσο για τα φυσικά μου δόντια, όσο και για τα εμφυτεύματα. Στη δεύτερη περίπτωση η επίπτωση του βρυγμού στα εμφυτεύματα είναι η απώλεια κόκκαλου γύρω τους και έτσι η απώλεια στήριξής τους. Προκειμένου να μην φτάσουμε σε μια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη, χρησιμοποιούμε τους νάρθηκές βρυγμού που κατασκευάζει το εργαστήριό μας σε ασθενείς με αυτή την παραλειτουργία. Έτσι αποφεύγουμε δυσάρεστες συνέπειες τόσο στα εμφυτεύματα όσο και στα φυσικά μας δόντια.

19. Φοβάμαι τον οδοντίατρο. Θα τα καταφέρω;

Το βασικό βήμα για κάποιον ασθενή που φοβάται τον οδοντίατρο είναι να περάσει το κατώφλι του οδοντιατρείου. Ασθενείς που έχουν κάνει αυτό το βήμα στο ιατρείο μας, έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους στο 100%. Δεν υπάρχει ούτε ένας φοβικός ασθενής που μας επισκέφτηκε και δε συνέχισε τη θεραπεία του.

20. Τελικά είναι εύκολη η δύσκολη η όλη διαδικασία;

Η διαδικασία θεωρείται από όλους τους ασθενείς εύκολη και μάλιστα αναφέρουν πως την περίμεναν πολύ πιο δύσκολη εμπειρία και πως ενδεχομένως αγχώθηκαν για αυτήν, αρχικά, χωρίς κανένα λόγο.

Δημιουργήσαμε αυτό το άρθρο για να παρουσιάσουμε εικόνες εργασιών που αφορούν εμφυτεύματα δοντιών. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε εικόνες στόματος ασθενών πριν και μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στα δόντια. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε εκπληκτικά αποτελέσματα παρατηρώντας το στόμα του ασθενούς όπως ήταν πριν συγκρινόμενο με το στόμα μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων δοντιών. Πρόκειται για βίδες τιτανίου πού τοποθετούνται στη θέση της ρίζας δοντιών τα οποία λείπουν. Η εμφύτευση δοντιών αποτελεί την κορυφαία μέθοδο αποκατάστασης κενό ανάμεσα στα δόντια η απώλειας δοντιών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα πηγαίνοντας στο άρθρο που έχουμε παρουσιάζουμε τα εμφυτεύματα δοντιών.

Εικόνες εμφυτευμάτων δοντιών πριν και μετά

1. Η πρώτη περίπτωση αφορά ολική αποκατάσταση άνω γνάθου με εμφυτεύματα. Ακίνητη αποκατάσταση με πορσελάνη.

εμφυτεύματα δοντιών 1η εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 1η εικόνα

2. Στη δεύτερη εικόνα παρουσιάζουμε αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με εμφυτεύματα. Επίσης έγινε ακίνητη αποκατάσταση με πορσελάνη.

εμφυτεύματα δοντιών 2η εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 2η εικόνα

3. Εδώ δείχνουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της ολικής αποκατάστασης νωδής κάτω γνάθου με εμφυτεύματα. Μια ακόμη τεχνική που εφαρμόστηκε είναι η ακίνητη αποκατάσταση με πορσελάνη.

εμφυτεύματα δοντιών 3η εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 3η εικόνα

4. Εκτός από την κάτω γνάθο η ολική αποκατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί και στην άνω γνάθο. Στην ακόλουθη εικόνα δείχνουμε ολική αποκατάσταση άνω γνάθου με εμφυτεύματα και ακίνητη αποκατάσταση με πορσελάνη.

εμφυτεύματα δοντιών 4η εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 4η εικόνα

 

7. Αποκατάσταση άνω γνάθου με εμφυτεύματα.Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με μερική οδοντοστοιχία και κινητικότητα στα δόντια στηρίγματα.Μετά από τις εξαγωγές των δοντιών τοποθετήθηκαν έξι εμφυτεύματα στην άνω γνάθο .Στη συνέχεια τοποθετήθηκε επιεμφυτευματική γέφυρα πορσελάνης με δεκατέσσερα δόντια. Έτσι η ασθενής απολαμβάνει πλήρη αποκατάσταση της μασητικής λειτουργίας της και της αισθητικής του χαμόγελού της.

εμφυτεύματα δοντιών 7η εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 7η εικόνα

8. Ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου ζητώντας ακίνητη αποκατάσταση. Τοποθετήθηκαν έξι εμφυτεύματα στην άνω γνάθο και στη συνέχεια επιεμφυτευματική γέφυρα πορσελάνης με δώδεκα δόντια. Πλήρης λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση.

εμφυτεύματα δοντιών 8 εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 8 εικόνα

9. Αποκατάσταση δεξιάς άνω πλευράς του στόματος με τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε επιεφυτευματική γέφυρα τριών δοντιών. (Στη φωτογραφία διακρίνονται οι βίδες επούλωσης του ασθενούς). Ο ίδιος αναφέρει μηδενική ταλαιπωρία ή πόνο και μεγάλη χαρά για την πλήρη αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του στόματός του.

εμφυτεύματα δοντιών 9η εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 9η εικόνα

10. Τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων στην άνω δεξιά πλευρά του στόματος και δύο κεντρικά στην κάτω γνάθο. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν δύο επιεμφυτευματικές γέφυρες με συνολικά τέσσερα δόντια για την άνω και τέσσερα για την κάτω γνάθο. Πλήρης αποκατάσταση της λειτουργικότητας του στόματος αλλά και της φώνησης της ασθενούς με σχεδόν μηδενική ταλαιπωρία.

εμφυτεύματα δοντιών 10η εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 10η εικόνα

11. Αποκατάσταση ολόκληρης της άνω γνάθου με εμφυτεύματα. Τοποθετήθηκαν έξι εμφυτεύματα στην άνω γνάθο και 14 δόντια με ακίνηση αποκατάσταση πορσελάνης. Πλήρης αισθητική και λειτουργικότητα.

εμφυτεύματα δοντιών 11η εικόνα
εμφυτεύματα δοντιών 11η εικόνα

Σε ποιες περιπτώσεις προτείνουμε εμφυτεύματα δοντιών

Προτείνουμε τα εμφυτεύματα δοντιών στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κενό ανάμεσα στα δόντια λόγω έλλειψης δοντιού. Το κενό μπορεί να δημιουργηθεί από σπάσιμο τραυματισμό ή για πολλούς άλλους λόγους. Ουσιαστικά τα εμφυτεύματα δοντιών είναι ευαίσθητα νέο που μπαίνουν στη θέση της ρίζας των απολεσθέντων δοντιών. Εδώ μπορείτε να μάθετε τι είναι τα εμφυτεύματα δοντιών και που συνιστάται η χρήση τους

Εμφυτεύματα δοντιών είναι απλή υπόθεση

Κάποιοι άνθρωποι τις παραπάνω φωτογραφίες και νομίζουν ότι πρόκειται για μία επώδυνη μέθοδο που πονάει και εγκυμονεί κινδύνους. Αυτή είναι μία εντελώς λανθασμένη εικόνα για τα εμφυτεύματα δοντιών. Πρόκειται για μία τεχνική η οποία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να γίνεται ανώδυνα χωρίς να προκαλεί καθόλου πόνο στον ασθενή. Τι σημαίνει οδοντιατρική μας δίνει βιβλία ώστε με τοποθετούμε εμφυτεύματα δοντιών εύκολα γρήγορα και κυρίως ανώδυνα και χωρίς πόνο. Επειδή όμως αυτή είναι μία ερώτηση που προέρχεται από πολλούς ασθενείς και επισκέπτες του ιατρείου μας δημιουργήσαμε ένα άρθρο στο οποίο εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους τα εμφυτεύματα δοντιών είναι πλέον απλή υπόθεση.

Εικόνες bonding δοντιών πριν και μετά

Στην ιστοσελίδα μας παρουσιάζουμε εικόνες ασθενών πριν και μετά την εφαρμογή τεχνικών αισθητικής οδοντιατρικής. Εκτός από τις εικόνες εμφυτεύματα δοντιών που είδατε στο άρθρο που διαβάζετε αυτή τη στιγμή, έχετε τη δυνατότητα να δείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα του bonding δοντιών. Έχουμε συγκεντρώσει εικόνες ασθενων πριν και μετά το bonding δοντιών για να καταλάβετε πόσο εντυπωσιακό και πόσο ωραίο είναι το αποτέλεσμα της αισθητικής οδοντιατρικής. Ουσιαστικά το bonding δοντιών είναι οι όψεις ρητίνης. Εδώ μπορείτε να δείτε εικόνες bonding δοντιών πριν και μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

Εικόνες όψεις πορσελάνης πριν και μετά

Εκτός από τις όψεις ρητίνης μία εξαιρετική τεχνική της σύγχρονης αισθητικής οδοντιατρικής είναι οι όψεις πορσελάνης. Το πλεονέκτημα των όψεων πορσελάνης σε σχέση με τις όψεις ρητίνης είναι ότι δεν προσλαμβάνουν χρωστικές και παρέχουν πολύ πιο μόνιμο αποτέλεσμα. Η επιλογή μεταξύ όψεων πορσελάνης και όψεων ρητίνης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του οδοντιάτρου. Δεν αποφασίζουμε εμείς αλλά ρωτάμε τον οδοντίατρο να μας προτείνει την καλύτερη τεχνική αισθητικής οδοντιατρικής που ταιριάζει στα δόντια μας. Οι εικόνες όψεων πορσελάνης πριν και μετά την εφαρμογή της θεραπείας μας δίνουν μία εικόνα για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Εδώ μπορείτε να δείτε τις εικόνες με όψεις πορσελάνης πριν και μετά.

Η οδοντίατρος συμβουλεύει

Οι συγκεκριμένες εικόνες προέρχονται από εργασίες αισθητικής οδοντιατρικής που αφορούν εμφυτεύματα δοντιών και πραγματοποιήθηκαν από την οδοντίατρο κυρία Τάνια Xατζηπαναγιωτίδου. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίσουμε τον ασθενή μέσα από τις φωτογραφίες. Η παρουσίαση των εικόνων από την οδοντίατρο γίνεται στόχο να ενημερωθεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας σχετικά με την τεχνική εμφύτευσης δοντιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες για να βγάλετε ιατρικά συμπεράσματα ή να κρίνετε αν τα εμφυτεύματα δοντιών είναι μια θεραπεία που ταιριάζει στα δικά σας δόντια. Αυτό είναι καθαρά τεχνικό θέμα μπορεί να απαντήσει μόνο εξειδικευμένη οδοντίατρος.